<

Ouroboros
video, 112 mn

Ouroboros from Thom Ferrando on Vimeo.